മുക്കാല്‍ തട്ടിപ്പും, ബാക്കി വെട്ടിപ്പും, പൊടിക്കു കള്ളത്തരവും: വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല.

Thursday, March 15, 2007

നാട്ടിലേയ്ക്ക്.....

"മാമലകള്‍ക്കപ്പുറത്ത്.....മരതകപ്പട്ടുടുത്ത്...കുമരകം എന്നൊരു നാടുണ്ട്...."

രണ്ടു മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പിനു ശേഷം.....

ഞാനെന്റെ വീട്ടില്‍ പോകുവാണല്ലോ......

വിശേഷം ഒക്കെ വന്നിട്ടു പറയാം....

No comments: